Начало | За нас | Организации

Организации

Организации

ГЕД членува в различни организации, които имат за цел да подобрят бизнес средата, в която работим, или да представят браншовете, в които имаме дейност и техните нужди.

 

Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България (КРИБ)

ГЕД ООД е член на най-голямата българска, работодателска организация. В нея членуват повече от 11,000 компании, директно или чрез браншови организации и като цяло произвеждат близо три четвърти от БВП на България, имат повече от 800,000 служители и осигурява над три четвърти от българския износ.

ГЕД ООД участва активно в няколко комитета към КРИБ, които имат за цел да подобрят бизнес климата в България, както и да подпомогнат парламента и парламентарните комисии в изработката на законови рамки, които са предпоставка за успешното развитие на българския бизнес.

ГЕД ООД е член на КРИБ от 2013 година.

Виж повече за КРИБ ->

 

Съюз на Печатарската Индустрия в България (СПИБ)

ГЕД ООД е член на най-голямата организация в сферата на полиграфията в България, която включва повече от 80 фирми от бранша, които реализират общ оборот над 500,000,000 лева и осигуряват работа на повече от 5,000 човека.

През Април 2016 година ГЕД ООД стана член на управителния съвет на СПИБ.

СПИБ има за цел да подпомага своите членове и бранша като цяло, чрез организация на събития и канали за обмен на информация и опит. Съюзът също така представлява интереса на всички свои членове от гледна точка на създаване на закони и норми, които имат влияние над бранша, като например такси, данъци, мита и др. под.

ГЕД ООД е член на СПИБ от 2010 година. 

Виж повече за СПИБ ->

 

Сдружение на фамилния бизнес (FBN)

ГЕД ООД е член на международната организация на фамилния бизнес FBN, която включва компании от цял свят със семейна форма на управление. Организацията има повече от 9,000 членове от повече от 3,000 компании в 60 страни. Сдружението има за цел да споделя знания и добри практики в управлението на бизнеса, предаването на бизнеса на следващите поколения, както и успеха и разрастването на компаниите по време на прехода на поколенията.

ГЕД ООД е член на FBN от 2013 година.

Виж повече за FBN България ->                                    Виж повече за FBN International ->

 

Проекти и организации

ГЕД подкрепя множество проекти и организации с идеална цел, чиято идеология е да помогнат в решаването на определени социални или обществени проблеми, или просто да подпомогнат хора, в специфично положение.

Виж още организации, които подкрепяме ->               Към актуалното от ГЕД ->