Начало | За нас | Устойчивост

Устойчивост

ГЕД е семейна фирма, със стремеж за дългосрочно и устойчиво развитие.

  • Ангажираност на собствениците

Пряката ангажираност на собствениците е гаранция за устойчивото развитие на фирмата. Две поколения от семейството основатели са ангажирани пряко с управлението, което е знак за дългосрочната стратегия за развитие на ГЕД. Комбинацията между опита на първото поколение и устрема на второто поколение, за развитие и интеграция на нови технологии и похвати, е сигурна формула за успех.

  • Дългосрочни отношения с нашите клиенти

В ГЕД вярваме, че нашите клиенти са наши приятели и се стараем да подпомагаме тяхното развитие. Нашата цел е да изграждаме дългосрочни отношения, които се крепят на доверие и професионализъм. Отношенията между хората е ценност, която лесно може да се забрави в бизнеса, но ние в ГЕД сме я извели на водеща позиция.

  • Развитие на бизнес климат

Устойчивото развитие на една фирма зависи изцяло от устойчивото развитие на пазара, на който работи и ние разбираме това много добре. ГЕД вярва, че всяка фирма трябва да полага усилия извън отношенията с преките си клиенти, за подобряване на бизнес средата и за развитие на пазарите, на които работи. Участието на представители на фирмата в няколко организации е един от начините да подобрим професионалния климат, в който работим. В ГЕД сме винаги готови да помогнем, както на нашите клиенти, така и на други фирми, както на нас са помагали през дългата ни история.

  • Обучение и развитие на персонала

Нашите колеги са част от нашето голямо семейство и искаме да им предоставим най-добрите условия, които можем, за да могат те да правят това, което обичат по най-професионалния начин. Обучението и развитието на нашите кадри, чрез вътрешни системи, платени програми и обучения в чужбина е най-качественият начин за натрупване на знания в ГЕД и е най-сигурната формула за дългосрочно и устойчиво развитие.

  • Постоянна оптимизация и гъваковст

"Дано да живееш в интересни времена" е пожелание, което китайците отправяли на свои недоброжелатели с идеята, че интересните времена са изпълнени с динамика и промени, в които човек лесно може да се загуби. Ние следваме постоянен курс на анализ на фирмата и отношенията ни с клиентите и търсим начин да оптимизираме и подобрим нашите процеси. Стремим се да останем гъвкави през времето, за да можем да отговорим на нуждите на нашите клиенти за стабилно развитие.