Начало | За нас | Управление

Управление

Управление

ГЕД ООД е фирма със семейно управление и професионалисти с дългогодишен опит в различни сфери на печатния бранш. ГЕД извършва икономическа дейност съобразно законите на държавата; съчетание между утвърдени в историята и модерни иновативни бизнес практики; морални ценности за защита и развитие на човека; добре работещи системи за организация и управление на работата.

 

От хора за хора, от професионалисти за професионалисти

За качествено развитие на бизнеса в ГЕД са важни хората и тяхното отношение към техните колеги, към всички служители, към клиента.

За нас е важно кадрите, които заемат ръководни длъжности, да имат квалификацията, опита и уменията да ръководят двигателните дейности на фирма ГЕД и да развиват направлението и хората, за които отговарят.

Доброто управление, което има посока за развитие цялостно на фирмата и растеж на отделните ѝ елементи е в основата на успешния бизнес. Ние смятаме, че хората, които заемат управленски позиции трябва да имат нужните качества, опит и мотивация, както и ценности, съвпадащи с тези на фирмата, за да постигат успешни резултати за просперитета на компанията.

 

Добри бизнес практики

От създаването си фирма ГЕД прилага доказани техники за извършване на дейността и предоставяне на безупречно качество и резултати.

Ние се стремим да бъдем фирма от световно ниво, като постоянно въвеждаме добри и проверени практики за управление и изпълнение на работния процес, както и съвременни знания, които подобряват растежа и обслужването без компромис за нашите клиенти.

В ГЕД имаме установени методи за организация и структуриране на работните процеси, така че да гарантираме, че можем да бъдем надежден и стабилен партньор, на когото можете да имате доверие.

 

Морални ценности

Във фирма ГЕД ценностите на компанията и ценностите на всеки човек от екипа са в основата на доброто развитие на компанията. За нас поддържането на качествени отношения с клиентите, между различните отдели и различните нива в йерархията на управление са ключов фактор за постигане на успех.

Споделената представа за начините на вземане на решения, отношение към заобикалящия свят и хората, с които се срещаме всеки ден ни дава възможност да развиваме фирмата, хората и пазарната среда, в която работим, със стабилни темпове и устойчивост във времето.

 

Системи за организация и управление

В ГЕД постоянно въвеждаме нови системи за управление на бизнеса и качествен контрол на дейността, като разширяваме техния обхват и функционалност. Чрез подобни решения въвеждаме методите на добрите международни практики като стандартизация и автоматизация на процесите, цели и ключови резултати и систематизация на работата. 

Платформите и системите, които използваме ни дават възможност да предоставим висококачествена услуга за нашите клиенти, без излишна загуба на време и ненужни действия. 

Във всички системи постоянно надграждаме и имплементираме модели и бизнес практики за качествено систематизиране и управление на работата, с цел всички процеси и отдели във фирмата да работят в симбиоза.

Към началната страница