Начало | За нас | Управление

Управление

ГЕД ООД е семейна фирма с професионално управление, която извършва икономическа дейност съобразно законите на държавата, добрите бизнес практики, утвърдени методи и системи за управление.

  • От професионалисти за професионалисти

За нас е важно кадрите, които заемат ръководни длъжности, да имат квалификацията, опита и уменията да ръководят фирма ГЕД и нейните дейности. Доброто управление, което има обща визия за развитието на фирмата е в основата на успешния бизнес. Ние смятаме, че хората, които заемат управленски позиции трябва да имат нужното образование и опит, както и да вярват в ценностите на фирмата. 

  • Добри бизнес практики

Ние се стремим на бъдем българска фирма на световно ниво, без компромиси в качеството или изискванията, които налага доброто управление. Постоянно въвеждаме доказани, добри практики в организацията на процесите, така че да гарантираме на нашите клиенти и контрагенти, че можем да бъдем надежден и стабилен партньор.

  • Системи за наблюдение и организация

ГЕД ООД постоянно въвежда нови системи за управление и наблюдение на бизнеса, като разширява техния обхват и функционалност. Чрез подобни решения, не само въвеждаме добрите международни практики, като стандартизирани процеси, но също така осигуряваме постоянно наблюдение на процесите във фирмата, което ни дава възможност да ги оптимизираме и подобряваме ежедневно.