Кариери

Кариери

Счетоводител

За своя финансов отдел фирма "ГЕД" ООД търси да назначи счетоводител на постоянна заетост, при пълен работен ден.  

Задължения и отговорности:
- Извършване на текущо счетоводно отчитане на стопанските операции
- Съставяне на първични и вторични счетоводни документи, проверка и контрол за точното и 
  вярно съставяне на документите
- Следене, засичане и актуализиране на разчети с контрагенти
- Изготвяне на текущи справки
- Следене и засичане на складови наличности, участие в месечни и годишни инвентаризации,    
  изготвяне на сравнителни справки
- Осчетоводяване на фактури за доставки от България и чужбина, проверка и контрол за 
  точното и вярно съдържание на документите,  изготвяне на протоколи за доставките от 
  чужбина, съгласно изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателнство, 
  изготвяне на Интрастат декларации

Изисквания:
- средно-специално или висше икономическо образование – "Счетоводство и контрол" или 
  "Финанси" 
- Опит като счетоводител -  минимум 1 година
- Отлична компютърна грамотност – MS Office, умение за работа със счетоводен софтуер 
  Бизнес навигатор ще се счита за предимство
- Много добро познаване и прилагане на счетоводното и данъчното законодателство, 
  Инкотермс 2010, ЗУО
- Опит в счетоводното отчитане при ВОП, ВОД, внос, износ ще се счита за предимство
- Устойчивост при работа под напрежение, умение за приоритетно подреждане на 
  задълженията, аналитични качества, отговорно отношение към работата
- Лоялност, комуникативност, прецизност, организираност, умение за работа в екип, 
  позитивност, дискретност.
- Владеене на английски език – начално ниво

Ние Ви предлагаме: 
- Трудов договор, съгласно действащото законодателство
- Социални придобивки - допълнително здравно осигуряване
- Отлични условия на труд, работа в стабилна и развиваща се компания
- Адекватно стартово възнаграждение, с възможност за повишаване след показани резултати
- Възможност за кариерно и професионално развитие.

Кандидатстване:
Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля кандидатствайте с автобиография на български език с актуална снимка в срок до 02.07.2018 г. 
По време на интервюто е възможно да бъдете помолени да преминете кратък тест за оценка на Вашите умения и квалификация.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

Лице за контакт: Михаела Стефанова

тел.: 02/ 806 12 66

e-mail: careers@gedbg.com