Кариери

Кариери

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК (по заместване)

„ГЕД“ ООД търси да назначи технически сътрудник по заместване.

 Ref.# T1809S1

Задължения и отговорности:

-       Подпомага ежедневната работа на отделите в компанията

-       Грижи се за гостоприемното посрещане, настаняване и изпращане на всички клиенти и посетители

-       Отговаря за подредбата и добрия вид на зоната за клиенти и посетители

-       Отговаря за зареждането с офис консумативи

-       Координира провеждането на срещи в и извън офиса

-       Осъществява телефонната връзка в офиса

-       Записва и предава изпратени/получени съобщения при отсъствие на служителите

-       Приема и придвижва входяща кореспонденция и пратки. Приготвя и изпраща изходящата кореспонденция и пратки на компанията, в т.ч. отговаря и за работа с куриери

-       Отговаря за воденето на регистър на входящите и изходящите номера на документацията и кореспонденцията

-       Участва активно, а при необходимост и ръководи комуникацията между служителите на компанията

-       Спомага за добрата комуникация между клиентите и компанията

-       Изпраща и приема електронна кореспонденция, разпределяйки я на съответните отдели

-       Координира организирането на бизнес пътувания на служителите от компанията

-       Подпомага координацията и организирането на фирмени събития

 


Изисквания:

-       Образование в областта на Бизнес администрацията или икономиката

-       Предишен опит на административна позиция е предимство

-       Владеене на английски език – минимум А1 по Европейска езикова рамка

-       Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, G-Suite)

-       Комуникативност и умения за работа в екип

-       Усет към детайлите, прецизност

-       Умение за управление на времето

-       Проактивност и умение за работа под напрежение

-       Организираност

-       Отговорна и позитивна личност

 

Ние Ви предлагаме:

-       Трудов договор по заместване (майчинство) за срок от мин. 1 година

-       Социални придобивки - допълнително здравно осигуряване

-       Адекватно стартово възнаграждение

-       Отлични условия на труд, работа в стабилна и развиваща се компания

 

Кандидатстване:

Ако това предложение представлява интерес за вас и притежавате необходимия опит и квалификация, моля кандидатствайте с автобиография на български език с актуална снимка в срок до 15.10.2018 г., като цитирате референтния № на:

careers@gedbg.com

Изпращайки автобиографията си, се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани от "ГЕД" ООД единствено и само за целите на подбора.

Всички кандидати, подали документи по настоящата обява, ще получат обратна връзка, но само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД.