Кариери

Кариери

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Ref.#O1811S5

„ГЕД“ ООД търси да назначи Оперативен счетоводител

 

Задължения и отговорности:

 • Извършване на текущо счетоводно отчитане на стопанските операции
 • Съставяне на първични и вторични счетоводни документи
 • Следене, засичане и актуализиране на разчети с контрагенти
 • Изготвяне на текущи справки
 • Следене и засичане на складови наличности, участие в инвентаризации, изготвяне на сравнителни справки
 • Осчетоводяване на фактури за доставки от България и чужбина, проверка и контрол за точното и вярно съдържание на документите,  изготвяне на протоколи за доставките от чужбина, съгласно изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателство, изготвяне на Интрастат декларации


Изисквания:

 • Средно-специално икономическо образование или студент в специалностите "Счетоводство и контрол", "Финанси" в III или IV година
 • Отлична компютърна грамотност – (MS Office: Word, Excel)
 • Добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство
 • Английски език – минимум начално ниво
 • Умение за приоритетно подреждане на задълженията, аналитични качества
 • Лоялност, комуникативност, прецизност, отговорност, организираност, умение за работа в екип, позитивност, дискретност

Ние Ви предлагаме:

 • Трудов договор, съгласно действащото законодателство;
 • Допълнителни придобивки;
 • Работа в стабилна и развиваща се компания;
 • Адекватно стартово възнаграждение, с възможност за повишаване след показани резултати.

 

Кандидатстване:

Моля кандидатствайте с автобиография с актуална снимка като цитирате референтния № на:

careers@gedbg.com

 

Изпращайки автобиографията си, се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани от "ГЕД" ООД единствено и само за целите на подбора.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД.

КООРДИНАТОР ОФИС ДЕЙНОСТИ Ref.#K1811OD5

 "Гед" ООД търси да назначи Координатор офис дейности:

Задължения и отговорности:

 • Подпомага ежедневната работа на отделите в компанията
 • Грижи се за гостоприемното посрещане, настаняване и изпращане на всички клиенти и посетители
 • Отговаря за подредбата и добрия вид на зоната за клиенти и посетители
 • Отговаря за зареждането с офис консумативи
 • Координира провеждането на срещи в и извън офиса
 • Осъществява телефонната връзка в офиса
 • Записва и предава изпратени/получени съобщения при отсъствие на служителите
 • Приема и придвижва входяща кореспонденция и пратки. Приготвя и изпраща изходяща кореспонденция и пратки на компанията, в т.ч. отговаря и за работа с куриери
 • Отговаря за воденето на регистър на входящите и изходящите номера на документацията и кореспонденцията
 • Участва активно, а при необходимост и ръководи комуникацията между служителите на компанията
 • Спомага за добрата комуникация между клиентите и компанията
 • Изпраща и приема електронна кореспонденция, разпределяйки я на съответните отдели
 • Подпомага координацията и организирането на фирмени събития

 

Изисквания:

 • Образование в областта на Бизнес администрацията или икономиката
 • Владеене на английски език – минимум А1 по Европейска езикова рамка
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, G-Suite)
 • Комуникативност и умения за работа в екип
 • Усет към детайлите, прецизност, организираност и отговорност
 • Проактивност и умение за работа под напрежение

 

Ние Ви предлагаме:

 • Трудов договор, съгласно действащото законодателство
 • Допълнителни придобивки
 • Работа в стабилна и развиваща се компания

 

Кандидатстване:

Моля кандидатствайте с автобиография с актуална снимка като цитирате референтния № на:

careers@gedbg.com

 

Изпращайки автобиографията си, се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани от "ГЕД" ООД единствено и само за целите на подбора.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД.

 

СЕРВИЗЕН ТЕХНИК Ref.#C1811T5

"Гед" ООД търси да назначи Сервизен техник:

 

Задължения и отговорности:

 

 • Монтаж и инсталация на високотехнологично оборудване - широкоформатни принтери, експонатори и проявителни машини
 • Участие в извършване на профилактика на оборудване
 • Диагностика на проблеми в машините
 • Установяване на необходимост от смяна на резервни части
 • Ремонт на оборудването при необходимост
 • Обработка на протоколи за инсталация, ремонт, профилактика на оборудването
 • Позицията предполага първоначално обучение върху спецификите в полиграфическите дейности, техническите особености на продуктите, административни и организационни дейности

 

Изисквания:

 • Образование – средно техническо образование или висше техническо образование -  предпочитана специалност: електроника
 • Практически опит – минимум 1 година като техник
 • Компютърна грамотност – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Езикови умения – Английски език – писмен и говорим, ниво B1/B2
 • Шофьорска книжка и опит – категория B (с опит минимум 1 година)
 • Прецизност и отговорност, умения за работа в екип, мотивация за работа, способност за определяне на приоритети и внимание към детайлите, комуникативност

 

Организацията предлага:

 • Трудов договор, съгласно действащото законодателство
 • Допълнителни придобивки
 • Работа в стабилна и развиваща се компания

 

Кандидатстване:

Моля кандидатствайте с автобиография с актуална снимка като цитирате референтния № на:

careers@gedbg.com

 

Изпращайки автобиографията си, се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани от "ГЕД" ООД единствено и само за целите на подбора.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД.

 

АСИСТЕНТ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ СОБСТВЕНИК Ref.#A1811US5

"Гед" ООД търси да назначи Асистент на управляващия собственик:

 

Задължения и отговорности:

 • Проследява графика на управляващия собственик
 • Насрочва срещи след съгласуване с него
 • Осъществява контакт с различни фирми и институции
 • Води кореспонденция в страната и чужбина
 • Подрежда търговската документация
 • Участва в подготовка на срещи, събития и мероприятия, организирани от фирмата
 • Работи върху документи, отговарящи на нивото на компетентност

 

Изисквания:

 • Висше икономическо образование
 • Компютърна грамотност – MS Office
 • Много добър английски език – писмен и говорим
 • Прецизност и отговорност, внимание към детайлите, комуникативност
 • Умения за организиране и приоритизиране
 • Проактивност и желание за развитие на познаниятаНие Ви предлагаме:

 

 • Трудов договор на пълен работен ден
 • Допълнителни придобивки след изпитателния срок
 • Сигурна и динамична работна среда

 

Кандидатстване:

Моля кандидатствайте с автобиография с актуална снимка като цитирате референтния № на:

careers@gedbg.com

 

Изпращайки автобиографията си, се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани от "ГЕД" ООД единствено и само за целите на подбора.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД.

 

BACK OFFICE Ref.#B1811O5

"Гед" ООД търси за своя екип човек на позиция Back office:

 

Задължения и отговорности:

 • Активна комуникация с клиенти и фирми-доставчици на оборудване, софтуер и консумативи за полиграфията, на които фирмата е представител за България
 • Постоянно и своевременно актуализиране на информацията във вътрешна комуникационна система, относно етапа на изпълнение на възложените задачи
 • Подготовка на оферти и съгласуване на оперативна информация по договори с компетентните звена/лица
 • Приемане на поръчки от клиенти, организиране и проследяване на доставки
 • Координация на демонстрации, инсталации и обучения на продуктите, които предлага фирмата
 • Управление и актуализация на клиентски профили

 

Изисквания:

 • Образование в област Бизнес администрация или Икономика
 • Владеене на английски език – минимум B1 по Европейска езикова рамка
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, G-Suite)
 • Комуникативност и умения за работа в екип
 • Усет към детайлите, прецизност, организираност и отговорност
 • Проактивност и умение за работа в динамична среда
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство


Ние Ви предлагаме:

 • Трудов договор, съгласно действащото законодателство
 • Допълнителни придобивки
 • Работа в стабилна и развиваща се компания

 

Кандидатстване:

Моля кандидатствайте с автобиография с актуална снимка като цитирате референтния № на:

careers@gedbg.com

 

Изпращайки автобиографията си, се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани от "ГЕД" ООД единствено и само за целите на подбора.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД.