Кариери

Кариери

Маркетинг специалист

Кои сме ние

ГЕД ООД е изцяло българска фирма, предлагаща разнообразни решения и продукти в сферата на полиграфията, печата и управлението на документи и професионалния дизайн и предпечат. Ние развиваме дейност в три основни направления:

 • Печатни решения за българската полиграфия - тясно специализирани оборудване, софтуер и консумативи за нуждите на печатниците, предпечатните студия и креативните индустрии
 • Решения за управление на документи - оборудване и софтуер за дигитализация и управление на документи и информация с приложения в множество индустрии
 • Професионални услуги по дизайн и предпечат - цялостен дизайн, предпечат и продуктово прототипиране

 

Офисът на ГЕД ООД е в София, на ул. Васил Друмев 36.

T: 02/8061201

E: office@ged-bg.net

W: www.gedbg.com

 

Защо обябяваме тази позиция

ГЕД има няколко направления, които искаме да развием и да предложим на европейския пазар. Ние търсим специалист в сферата на маркетинга, който има знанията и уменията да създаде маркетингова концепция за нашите продукти и услуги и да може да организира нейното изпълнение. Надяваме се да намерим нашия лъчезарен и любопитен човек с който да имаме възможност да изградим фирмената марка и да развием и наложим продуктите и услугите, които предлагаме.

Описание на позицията

Основните дейности ще бъдат:

 • Пазарен анализ, продуктов анализ и анализ на клиенти
 • Създаване и контролиране на маркетинговата стратегия на фирмата
 • Съставяне на маркетингов план, цели и инструменти за постигането им
 • Изпълнение на маркетинговия план и анализ на постигнатите резултати
 • Извършване, систематизиране и представяне на проучвания за пазара на фирмата
 • Комуникация с контрагенти и клиенти и спомагане за развитието на партньорските мрежи
 • Участие в, и изпълнение на рекламни дейности, свързани с маркетинговия план

 

Реклманите дейности на фирмата са предимно в сферата на онлайн медиите и специализираните печатни издания.

  

Отговорностите ви ще бъдат да

 • се запознаете с продуктите на фирмата и спецификите на пазарите, на които работим
 • разработвате маркетингов план и маркетинг кампании за популяризиране и увеличаване на продажбите на нашите продукти и услуги
 • управлявате и организирате изпълнението на маркетнговия план и кампаниите
 • правите пазарни и клиентски проучвания и анализи, и да ги систематизирате и презентирате
 • правите анализ на маркетинговите дейности (печатни и онлайн) на фирмата, да ги систематизирате и презентирате
 • следите и изпълнявате маркетинговия календар и предвидените в него дейности
 • контактувате с доставчици, контрагенти, клиенти и медии
 • подготвяте рекламни и продуктови текстове, свързани с дейността на фирмата
 • работите съвместно с дизайнерски отдел за създаване и оформяне на маркетингови и фирмени материали
 • организирате събития, семинари и срещи с клиенти и доставчици
 • поддържате профилите на фирмата в социалните медии, както и информацията на сайта на фирмата
 • следите маркетинговите съобщения на нашите партньори, да ги превеждате или организирате да бъдат преведени
 • публикувате и споделяте рекламна и друга информация, използвайки рекламните канали на фирмата
 • контактувате и следите срокове и задания на онлайн и печатни медии
 • следите събития, инициативи и подобни, свързани с работата на фирмата и да подпомагате подготовката за участие в тях

 

Какво да очаквате

 • чести срещи и контакти с хора, лице в лице, по телефон или по имейл
 • разнообразни задачи с различна сложност и продължителност
 • натоварен работен ден с динамична програма
 • добри условия на труд в сплотен екип
 • техническо обезпечаване на работните ви задължения
 • възможност за добро развитие, предлагане и реализиране на собствени инициативи за подобряване на присъствието на фирмата
 • Пълен работен ден
 • Заплащането зависи от опита на кандидата

 

Необходими умения

 • отлично владеене на български език - писмено и говоримо
 • добро владеене на английски език - писмено и говоримо
 • добри компютърни познания на работно ниво и работа с MS Windows и MS Office пакет
 • знания и умения, свързани с писмена комуникация по имейл и поща и с комуникация по телефон
 • основни познания на основите на онлайн маркетинга – търсене по ключови думи, оптимизация на сайтове, комбиниране на маркетингови канали
 • основни умения в сферата на използването на социални медии за B2B продукти
 • основно владеене на Google Analytics, Google Adwords, Facebook Ads
 • добри умения за работа с Facebook for Business, Google+, LinkedIn, Twitter – умения за публикуване на информация и управление на профилите
 • опит в поддържка на сайтове и работа с административен панел
 • лична организация и приоритизация на задачи
 • работа под напрежение, с кратки срокове
 • проучване, разбиране, систематизиране и презентиране на материали от различно естество, ясно и подредено
 • отлични умения за комуникация с хора
 • работа по самоинициатива
 • внимание към детайли
 • опит в подобна длъжност
 • възможност за пътуване
 • разбиране и умение за работа с конфиденциална фирмена информация

 

Позицията предполага комбинативно мислене, самоинициатива и работа в рамките на фирмени процедури и правила за работа.

 

Кандидатстване

Изпратете ни имейл на careers@ged-bg.net който съдържа:

 • CV на български език със снимка
 • Кратко мотивационно писмо, в което обръщате специално внимание на интереса ви за развитие в сферата на дейност на фирмата, мотивацията ви за конкретната позиция, както и на основанието поради което считате, че сте подходящи за нея.

По време на интервюто е възможно да бъдете помолени да преминете кратък тест за оценка на вашите умения и квалификация.

 

Кои молби са с предимство

Кандидати, които имат:

 • Предишен опит на подобна позиция
 • Образование в сферата на маркетинга
 • Опит в ръководенето на малък екип в сферата на маркетинга
 • Опит в разработването на маркетингови стратегии за маркетиране на продукти за страната и чужбина

 

Моля, имайте предвид, че първоначалният подбор ще бъде направен по документи, като фирмата ще се свърже само с кандидатите, които са преминали този етап.

 

Оперативен счетоводител

За своя финансов отдел фирма "ГЕД" ООД търси да назначи оперативен счетоводител на постоянна заетост, при пълен работен ден. 


Задължения и отговорности:
- Извършване на текущо счетоводно отчитане на стопанските операции

- Съставяне на първични и вторични счетоводни документи, проверка и контрол за       точното и вярно съставяне на документите
- Следене, засичане и актуализиране на разчети с контрагенти
- Изготвяне на текущи справки
- Следене на складови наличности, участие в месечни и годишни инвентаризации, изготвяне на сравнителни справки
- Осчетоводяване на фактури за доставки от България и чужбина, изготвяне на протоколи по ВОП и ЗДДС, съгласно изискванията на счетоводното и данъчното законодателнство в страната и европейския съюз, изготвяне на Интрастат декларации.

                    
Изисквания:
- Завършено висше икономическо образование – "Счетоводство и контрол" или "Финанси"
- Опит като оперативен счетоводител-  минимум 1 година
- Отлична компютърна грамотност – MS Office, умение за работа със счетоводен софтуер - Бизнес навигатор ще се счита за предимство

- Много добро познаване и прилагане на счетоводното и данъчното законодателство, Инкотермс 2010, ЗУО

- Опит в счетоводното отчитане при ВОП, ВОД, внос, износ - ще се счита за предимство

- Устойчивост при работа под напрежение, умение за приоритетно подреждане на задълженията, аналитични качества, инициативност
- Лоялност, комуникативност, прецизност, отговорност, организираност, умение за работа в екип, позитивност, дискретност

- владеене на английски език – начално ниво.

Ние Ви предлагаме:
- Постоянен трудов договор, съгласно действащото законодателство

- Социални придобивки - допълнително здравно осигуряване
- Отлични условия на труд, работа в стабилна и развиваща се компания с утвърдени процедури и правила
- Адекватно стартово възнаграждение, с възможност за повишаване след показани резултати.

 

Кандидатстване:

Ако това предложение представлява интерес за вас и притежавате необходимия опит и квалификация, моля, кандидатствайте с автобиография на български език с актуална снимка в срок до 14.10.2016 г.

По време на интервюто е възможно да бъдете помолени да преминете кратък тест за оценка на вашите умения и квалификация.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД.