Новини

12 Април / 2016 г.

ГЕД премина успешно одит за сертификат SMETA

SEDEX е международна организация, съставена от големи компании, с цел да се проследява по прозрачен начин веригата на доставки на всички фирми и да се гарантира, че всички доставчици спазват етичните и социални норми при своята работа.

ГЕД премина успешно одита и е притежател на сертификат за социална и етична отговорност по изискванията на стандарта, както и на пълен доклад, който описва всички страни на одита и отчетените резултати по всяка точка.

Одитът беше извършен от международната компания Bureau Veritas, сертифициран одитор по системата SMETA. Одитът премина през проверка на съответствието на документалната политика на ГЕД със съществуващото законодателство и изискванията на стандарта. Одиторът проведе интервюта със служители на фирмата, относно реалните условия на труд във фирмата и управлението, което се налага от висшия мениджмънт.

ГЕД премина успешно през всички етапи на одита, с висока оценка и без забележки или препоръки за отстраняване на нередности.

Успешно преминатият одит е поредното доказателство, че ГЕД е съвременна компания, която се развива по световни стандарти и предлага на своите клиенти и служите възможност за успешно развитие.

Страхотния екип на фирмата получи признание за своята работа и за работната среда, която създава с отношението си към работата и клиентите.

Управлението на ГЕД продължава да развива фирмата спрямо най-добрите бизнес практики и стандарти наложени в света.