Новини

19 Май / 2016 г.

Coface поднови сертификата на ГЕД за кредитен рейтинг с едно ниво

Сертификатът потвърждава още веднъж, че ГЕД ООД се развива добре и е надежден партньор за клиенти и доставчици. Този успех е резултат от дългосрочната ни политика в налагането на европейски стандарти на управление, професионално управление на финансовите параметри на фирмата и добрата работа на целия ни екип. За подобряването на кредитния ни резултат спомага правилното финансово управление, новите сключени партньорства и най-вече доверието на нашите клиенти.

ГЕД ООД е сертифицирана като Сигурна от гледна точка на кредитен риск с показател 7/10. Този резултат е един от най-високите за страната и в него попадат малка група фирми, които системно показват добро управление на финансовите си потоци и професионален подход към работата.