Новини

На 24.07.2023 г. ГЕД ООД подписа АДБФП №BG-RRP-3.005-4559-C01 по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост
01 Август / 2023 г.

На 24.07.2023 г. ГЕД ООД подписа АДБФП №BG-RRP-3.005-4559-C01 по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост

На 24.07.2023 г. „ГЕД” ООД подписа АДБФП по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) № BG-RRP-3.005-4559-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Обща цел на проекта: Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на „ГЕД” ООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Очакваният ефект е улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация на компанията

Обща стойност: 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. европейско съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

Очаква се изпълнението на проекта да допринесе за постигането на общите цели на дружеството, а именно: да се повиши удовлетвореността сред съществуващите клиенти, да се постигне намаляване на вътрешно фирменото човешко време за обработване и реагиране на заявка/проблем, да се увеличи клиентската база на дружеството, чрез подобряване на ефективността и ефикасността на обслужване на клиентите, да се увеличат нетните приходи от продажби и да се подобри финансовия резултат на компанията.

Вижте оригиналния файл на документа