Новини

18 Юни / 2015 г.

ГЕД ООД изпълни проект по ОП Конкурентоспособност за внедряване на иновативен процес.

ГЕД ООД спечели финансиране по програма за "Внедряване на иновации в предприятията" по ОП "Конкурентоспобност" през 2013 година.

Благодарение на усилията на професионалния екип на ГЕД ООД, консултаните от Елана, както и на екипът от Министерството на Икономиката и Енергетиката, успяхме да внедрим един от най-иновативните софтуери и процеси за управление на информация.

В резултат ГЕД ООД може да предложи на своите клиенти много нови услуги и решения:

Дигитализиране на документи

Имаме възможност да предоставим пълна услуга по дигитализаране на вашите документи, без значение от техния вид, размер или брой.

Сканиране на документи

Предлагаме сканиране и дигитализиране на офисни архиви, национални и регионални архиви от документи и други документни архиви.

Виж повече

Индексиране на документи

Имаме възможност да индексираме вашите документи по множество начини, изпозлвайки различни параметри. Автоматичната проверка на вашите документи спрямо бизнес логика и законодателство ви спестяват време и грешки. 

Виж повече

Обработка на данни

Можем да превърнем всички ваши документи в данни, които да използвате в други ваши системи за управление на предприятието.

Виж повече

Създаване на електронен архив

Нямате електронен архив? Ние имаме решение за вас.

Виж повече

Управление на документи

Обработка на документи

Ако имате повече документи, отколкото можете да обработите, ние можем да ви помогнем. Ще обработим всички ваши фактури, въпросници, протоколи и други документи и ще ги предоставим в готов формат, който може да се използва във вашата организация.

Виж повече

Бизнес процеси

Имате сложни процеси по одобрение на документи? Нашето решение може изцяло да се съвмести с тях. Едностъпкови и с много стъпки и проверки, за нас няма значение.

Виж повече

Съхранение на електронни документи

Искате да съхраняваме вашите електронни документи? Ще ви предоставим съхранение на вашите документи и лесен метод за тяхното намиране.

Виж повече