Начало | Общество | В подкрепа на организации

В подкрепа на организации

Дом за деца с умствена изостаналост "Слънчице"

Дом за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) "Слънчице" е институция, предоставяща социални услуги за задоволяване на потребностите на деца и младежи с умствена изостаналост и други съпроводителни заболявания.
Дом за деца "Слънчице" има за цел да осигури в