Начало | Общество | В подкрепа на организации

В подкрепа на организации

Фондация "Моят Град"

„Моят Град” е фондация с общественополезна дейност, основана през 2012 г. Целта на фондацията е да подпомога развитието на активното гражданско участие за подобряване средата на живот в българските градове, като това от своя страна да доведе до:
Подобряв