Новини

Важни крачки в живота , които трябва да направим сами - Неволята
01 Септември / 2019 г.

Важни крачки в живота , които трябва да направим сами - Неволята

Какво ни припомни петата приказка “Неволята” от тазгодишната кампания на ГЕД 

Всеки досег до чудния свят на народните приказки ни напомня за мъдростта, натрупана през вековете благодарение на градивния човешки опит. Именно чрез него развиваме своите способности, разширяваме своя мироглед и придобиваме знания, помагащи ни да вървим напред както по своя житейски път, така и в своето кариерно и бизнес развитие.

Както отбелязахме и в предходните статии, според нас приказките са благодатен учебник за усвояване и утвърждаване на различни идеи, поуки и уроци през целия ни живот - от малки деца до вече пораснали професионалисти, развиващи се всеки в своята сфера.

В типа битови приказки, каквато е и историята за “Неволята”, отсъства фантастичния елемент на свръхсила, предание или заклинание. Те не са изградени на база чудеса и не пренасят читателите в един въображаем свят, а дават реален поглед към живота, такъв какъвто е в съответния момент. Четейки редовете разбираме как героите се сблъскват с казуси и проблеми неимоверно близки до такива, които самите ние сме изпитвали. И най-ценното - въпреки всички трудности и перипетии, те накрая винаги завършват с щастлив край.

 

Случвало ли ви се е някога да “викате Неволята”?

Всеки рано или късно в живота си се е чувствал в безизходица, онези ситуации, в които нямаме идея как да постъпим и сякаш няма никакъв изход и целият свят е срещу нас. Но това е само на пръв поглед. Вгледаме ли се малко по-внимателно, или по- честно, или пък с по-малко емоция прозираме, че всъщност в голяма степен случващото се е свързано с нашите собствени действия и нагласа, независимо дали става въпрос за личния живот или бизнеса. И тогава единственото, което остава е да се положим усилия за да променим отношението си и да направим необходимите други действия.

Една от основните теми в битовите народни приказки е трудолюбието или понякога липсата на такова. И както, разбира се, се досещате, дори и днес, една от основните теми в нашето ежедневие си остава работата ни. По-голямата  част от деня ни е заета с работата ни и често, когато нещо се обърка ни се ще тази мистична девойка “Неволя” наистина да съществува, да дойде и да ни избави от трудностите, но за съжаление добре знаем, че в реалността не се случва точно така. Дори ако говорим за бизнеса, работещите и управляващите дадена компания е желателно да предприемат някои крачки без Неволята, ако работните и бизнес процеси не вървят добре, за да ги подобрят.

 


Какво изобщо е “неволята”?

Странно нещо е неволята. От гледна точка на живота, тя е един от най-интересните парадокси. На пръв поглед неволята е това, което най-много ни пречи да осъществим плановете си. Точно тогава, когато ни се струва, че сме свършили най-тежката работа; че сме намерили сами пътя до гората; че сме нацепили дърва като за цяла зима; че сме ги натоварили на каруцата и остава само да се приберем по пътя обратно и да си почиваме на топло…, точно тогава се случва нещо като това да се счупи колелото на каруцата.

От друга страна, именно неволята е този подтик, който ни е нужен, за да съберем силите си и да надскочим границите на възможностите си. Или по-скоро това, което сме смятали за граници на възможностите си. Една сложна ситуация която ни изглежда невъзможна е поводът, който ни кара да излезем от границите, които сме си поставили, и да мислим извън онова с което сме свикнали или мислим, че знаем. С други думи, да въведем нови процеси, или пък да да адаптираме старите процеси към реалните изисквания на реалността.

Както за братята счупеното колело е изпитанието, след което те се превръщат от момчета в отговорни възрастни, така и за нас или за бизнеса неочакваните трудности са стълбата към следващото ниво в развитието ни.

 

Дали можем да подобрим работния процес, но без да викаме “Неволята”? 

Казано накратко, работният ни процес представлява последователността от всички наши действия , които са пряко свързани с постигането на конкретен резултат или цел, независимо дали става дума за изработване на продукт, или обмяна на информация.

Според исторически източници терминът workflow в смисъла на процес за рационална организация на труда, се открива за пръв път описан в статия през 1921 г. в списание за железопътно инженерство, но започва да набира по-голяма популярност едва през 80-те години на 20 век. По това време започват и разработките на методологии и инструменти за подобряване на процесите и премахване на грешките, както и за цялостното управление на качеството (Total Quality Management).

В днешно време вече съществуват богат набор софтуери и приложения с цел автоматизиране  и подобряване на работните процеси. Добър пример за успешно-работещ софтуерен продукт за workflow в полиграфията  е Kodak Prinergy Connect.

 


Работните процеси  - дали са помощ или пречка за работата ни?

Братята могат могат да следват заръките на баща си и да работят заедно един с друг - техният собствен съвместен процес. Ако този процес бе нефункциониращ, то например, единият брат би слагал дървата, другият да ги сваля, или пък единият да ги слага в една посока, а другият - в друга - и така да ги разпиляват и никъде да не стигат. Братята обаче са наясно от самото начало, че на собствените си мишци не могат да пренесат всичките дърва, които ще са им нужни, да се топлят за дълго време. Затова им трябва каруцата - помощно средство, с което да пренесат товара наведнъж и така да спестят енергия и време. Това е първата промяна, която наблюдаваме - добавянето на ново средство в хода на действие. 

На процесите се гледа като на непоклатим и непроменим закон, който непременно трябва да се спазва. Но дали това винаги е така или могат да се явят и като пречка? Хората, светът и заедно с тях бизнесът се променят постоянно. Това може да породи ситуации, в които някое "колело" във вече остарелия процес се счупва - създава се пречка, защото те вече не отговарят на реалната ситуация. 

Затова далеч по-смислено би било процесите да се възприемат като “помощно средство” за ситуацията, в която се намираме в момента - и когато то вече не отговаря на нуждите ни, да бъде променено или заменено с ново. Процесите нито владеят живота ни, нито му робуват - те са средството, с помощта на което да координираме усилията си, да се пестят време и ресурси, и да се постигат по-високи резултати. 

 

Успешни практики при промяна на работни процеси: 

Ето до какви размисли достигнахме с нашия екип, докато обсъждахме петата приказка и наш личен опит, както и някой от моментите, когато и на нас ни се е искало да викаме с цяло гърло “Неволята”. Съществуват разнообразни начини да променим и подобрим процеса 

  • Да го обсъдим с колегите си, които пряко или косвено са свързани с нашия процес. 

  •  Да разгледаме подробно как промяна в нашия процес ще повлияе на други процеси, или на резултата или целта с която той е свързан

  • Добре да разгледаме местата където се изисква “специално” внимание от наша страна и които могат да бъдат критични

  • Да се убедим че сме осигурили безпрепятствено получаване/предаване на информацията към нас или от нас към другите колеги, свързани с нашия процес, или с крайната цел. 

Вместо да си говорим за поуки, за завършек на тази статия решихме да оставим темата с успешните практики отворена и да ви призовем да споделите с нас дали в своята работа сте открили и други успешни такива? 

Ще се радваме да ни пишете и да създадем условия за интересна дискусия в бъдеще. До нови срещи през ноември!