Новини

Нека ви разкажем приказка за размисъл в съвременния свят - Мечката и лошата дума
01 Март / 2019 г.

Нека ви разкажем приказка за размисъл в съвременния свят - Мечката и лошата дума

Какви поуки за комуникацията научихме от приказката “Мечката и лошата дума”

 

От малки са ни учили да сме добри и внимателни, когато общуваме с хората, а понякога дори да “мерим приказките си”.. Когато пораснем обаче, навлизайки в света на работещите възрастни, в живота ни се появяват по-различни типове взаимодействия и критерии като “етикет” на общуването, ефективна комуникация с клиенти, партньори и колеги.

 

Да се върнем стъпка назад - защо общуваме?

Някои биха казали, че общуваме просто, за да разменим информация помежду си. Това, безспорно е така, но е само едната страна на монетата. Много са причините защо ни е необходимо да взаимодействаме с други хора. Общуването обслужва чисто човешката нуждата от принадлежност към общност. Още от древността, именно способността на хората да се обединяват и събират в общности дава тласък на развитието на цивилизациите и по-късно сформира съвремените общества. Всяка група от хора има емоция, която ги обединява, собствен начин на комуникация - понякога под формата дори на собствен език - и дори роли, които всеки човек от тази група изпълнява. Това могат да бъдат държави, отбори, училища или класове, бизнеси, пазари, семейства - при всички има  общи фактори, които са ги превърнали в общност.

Ефективната комуникация между хората е сред основните теми, дискутирани от обществото, в което живеем. Може ли тя да съществува и как да се постигне… Действително, много автори твърдят, че колкото по-бързо осъзнаем важността й и работим в посока за нейното подобряване, толкова по-успешни  бихме могли да бъдем в много отношения в ежедневието и работата си.

 

Защо ни е необходима ефективна комуникация?

Тя най-общо ни помага да се разбираме ясно помежду си. Чрез нея срещаме гледните точки на световете си и така да обогатяваме собствената си представа за света и как той работи. Ефективната комуникация ни е необходима, за да намерим съмишленици, за да облекчим болката си, за да срещнем приятели, за да прекараме страхотно почивката си. За да научим детето си, за да му разкажем за живота - така както го разбираме… Толкова много са причините.

Когато общуваме, думите и отношението ни имат способността да живеят в съзнанието на събеседника ни много след като са били изказани. Приказката за “Мечката и лошата дума” ни припомня именно това. Думите са важни, също колкото и действията ни.

 

Какво е ефективна комуникация за бизнеса?

Ефективната комуникация в бизнеса винаги е свързана с постигане на цели или резултати. Тя е много повече от просто изричане на подредени мисли, написване на няколко изречения или пращане на поредния имейл.Важно средство е и при каквато и да е работа в екип. Добрата и ефективна комуникация предполага и изисква:

  • Точно предаване на  информацията
  • Спазване на  книжовните правила за правопис и правоговор
  • Използване на  избраните за конкретния случай  комуникационни канали
  • Съобразяване  с нуждите на събеседника
  • Уважаване и изслушване на мнението на отсрещния
  • Участване пряко, с цялото си внимание в комуникацията
  • Приемане и при поискване даване на обратна връзка

Независимо дали контактуваме с клиенти или сме ангажирани в процеса на работа, на много от нас се налага ежедневно да поддържат контакт с много хора.Какво по-точно се крие зад фразата “взаимоотношения” с някого?

Както вече споменахме, добрата комуникация с колеги, партньнори и клиенти и изграждането на добри взаимоотношения между двете страни са основни за постигането на цели или оперативни резултати, независимо от областта в която работим. Да развиваме и поддържаме добри взаимоотношения с клиентите не означава единствено да сме любезни с тях, да ги обслужваме с усмивка или да отговаряме отзивчиво на различни техни въпроси. Желателно е също да разбираме нуждата на човека от среща, какъв е проблемът, който се опитва да реши и защо е избрал да се обърне именно към нас.

Нека не забравяме - комуникацията е двустранен процес

Независимо дали комуникираме с един човек или с повече, е желателно винаги да мислим за общуването като двустранен процес. Когато говорим  с клиенти, колеги и партньори, независимо дали чрез разговор, имейл или реклама, е важно не просто да излеем информация, която и както искаме те да чуят и запазят в съзнанието си. Защото те по всяко време могат да престанат да слушат. За ефективна взаимовръзка с хората, е важно винаги да оставяме възможност за отговор или да следим реакциите и настроенията. Защото е важен човекът отсреща- та нали той е нашата точка на общуване, той ни отразява като огледало и той е който ще приеме или не нашите предложения и мнения, да- той е и нашият коректив.  
Е, обстоятелствата и бизнес средата се променят, както и нашите клиенти, конкуренти и партньори. Няма нищо постоянно, затова е важно да се вслушваме в обратната комуникация, която пазарът ни предоставя.


Как да подобрим съществуващата в един бизнес комуникация?

Да вложим ценно време

Една от най-полезните инвестиции, която някога можем да направим, що се отнася до комуникация в работна среда, е да инвестираме в качествена комуникация с хората. И тук далеч не говорим за пари. “Инвестицията” на първо място е свързана с полагане на усилие и време. Важно е да обърнем внимание на екипа и колегите си. Проследяването на  общуването в работната среда- както с колегите, така  и с клиентите , както и набелязването на план какво може да се подобри в процеса би могло да бъде градивно за компанията а и за обществото като цяло. Доброто отношение, стремежът  нашият получател да получи качествен продукт и услуга, съчетани с постигане на чувство за нашето уважение към него са основни характеристики за добра комуникация.

Да изградим добър подход

Много съвети са се изписани на тема бизнес комуникация, но има едно универсално правило, което често помага, а сякаш забравяме – да се държим като в нормален човешки разговор и в работната среда. Изграждането на спокоен и неангажиращ подход и човешко отношение предразполага хората да се чувстват добре, докато правят бизнес или комуникират в работна среда с нас. Независимо дали осъществяваме контакт с клиенти или партньори на живо, писмено или онлайн, приятелският и дружелюбен тон винаги е наш добър приятел.

Инвестиция в канали на комуникация и обучения

Съществуват всевъзможни съвременни методи, приложения и канали на комуникация, включително и набралите популярност през последните няколко години социални мрежи.

Една от най-важните инвестиции е инвестицията в самообучение и разпространение на знания, полезни за обществото, в които се включват и тези за ефективна комуникация. Тя е необходима, за да можем растем като хора и като бизнеси и да имаме възможност да просперираме в днешната динамична среда.

 

Нека ви разкажем...

Поуката от избраната приказка е общовалидна и до днес. Примери по света в тази насока не липсват. Още преди векове великият Омир също е казал, че "Каквато дума кажеш, такава ще получиш в отговор." А както казваме в България от преданията “Каквото повикало, такова се обадило”. Какво би означавало това? Ако се отнасяме с внимание и търпение към хората, с които общуваме без значение дали в личен или работен план, ще имаме шанс  да получим същото благоприятно и градивно отношение. Думите  са, средството на нашето вътрешно отношение.. Изборът е в нас. Затова е важно да приемем предизвикателството да се научим да бъдем истински в общуването. И все по често да се срещаме в пресечните точки между световете си.

 

Следете за следващата приказка през май!

***