Новини

Нека ви разкажем приказка за размисъл в съвременния свят - Дъщерята на говедаря
01 Май / 2019 г.

Нека ви разкажем приказка за размисъл в съвременния свят - Дъщерята на говедаря

"Един научен занаят тежи повече от една корона" или какво научихме от приказката Дъщерята на говедаря

 

Замисляли ли сте се някога какво е най-простото обяснение на въпроса защо съществува даден бизнес? Бизнесите съществуват, за да създават, да представят продуктите си на света и така да се развиват и печелят. Или Без значение дали говорим конкретно за физически продукт или нещо нематериално, като услуга за сервиз например, качеството, вложените усилия и постоянство определят стойността му.

Продуктът може да е създаден от нас самите, от собствените ни ръце или чрез дълги опити и тестване, да е постигнат от голям екип от хора … По дефиниция продукт е “предмет, който е резултат от човешка дейност, труд”.

Етимологията на думата идва от латинското: prōdūce(re), което значи произвеждам или довеждам до резултат, създавам. Под продукт в случая разбираме доста широко скроено понятие - “нещо, произведено от труд или усилие“ или още „резултат да действие или процес“. Терминът “продукт” е използван в икономиката за първи път от Адам Смит. Но нека оставим настрана речниците и учебниците и да поговорим за реалността на бизнеса.

Жизнен цикъл на продукта

Всеки продукт, независимо от вида и сложността си, преминава през няколко различни фази на развитие, които най-общо наричаме жизнен цикъл на продукта. Той се състои от четири основни етапа: въвеждане на пазара, растеж, зрялост и спад. Всяка една от тези четири фази има своите особености, но няма конкретни срокове на продължителност. Те могат да варират според вида и сферата на бизнеса.

С въвеждането на пазара продуктът стартира своя живот. За фазата е характерно търсенето на активни канали на дистрибуция и промотиране, сравнително тясна продуктова линия, както и относително високи разходи и по-ниски продажби. В тази първа фаза е нужно време, за да може пазарът да приеме продукта.

След като продуктът вече е въведен на пазара, започва фаза на растеж. Тя обикновено води със себе си промени и подобрения в самия продукт, а продажбите му значително се повишават. Наблюдават се подсилване на дистрибуционния канал и работа с по-голям брой партньори. Тази фаза е характерна с това, че продуктът започва да се приема добре от целевия пазар и започва да трупа популярност. В такъв момент за компанията е добре да помисли за разгръщане на нови пазарни сегменти.

Третата фаза в жизнения цикъл наричаме “зрялост”. Веднъж, след като фазата на растеж премине, започва този нов етап, характеризиран като цяло със стандартизираност, както в производството, така и в дистрибуцията и продажбите. В тях се наблюдава леко забавяне, а и възниква значителна конкуренция на пазара. По време на тази фаза продажбите е възможно да продължават да растат, но вече не така бързо. Една от причините за това може да е наситеност на пазара от продукта и търсене на ново или по-добро алтернативно решение.

Последната фаза от жизнения цикъл на продукта е “спад”. Този етап започва, когато продуктът окончателно премине точката на насищане на пазара. Продажбите започват активно да намаляват, а присъствието на конкуренцията е много силно. При достигане на последната фаза е добре  да се вземе решение за бъдещето. Когато продуктът повече не е атрактивен е време да помислим, да се остави ли или да се оттегли от пазара. 

Характеристики на успешните продукти

Трудно може да се каже че има една универсална формула, която да създаде 100% успешен продукт за всеки един потребител или във всяка една индустрия. Както алхимиците все още търсят магическата рецепта, която може да превръща всяка материя в злато, така и бизнесите по цял свят неуморно търсят как да създават “най-добрия продукт”.

 

  • В основата на всеки успешен продукт стоят истински иновации. Замислете се как в миналото изобретение като двигателя с вътрешно горене е променило до неузнаваемост начините, по които хората се придвижват. Или пък как модерните дигитални технологии променят настоящето - иновациите правят точно това, те носят промени със себе си, които имат огромен ефект.
  • Успешните продукти провокират любопитството и емоционалността на потребителя, преди да провокират практичното му мислене. И наистина, много изследвания на потребителското поведение посочват именно нашите емоции като основен фактор при вземането на решение за дадена покупка. Дали дадена покупка ще повиши продуктивността ни и ще ни спести време, като по този начин ни донесе удовлетворение и радост например.
  • Ако един продукт е достатъчно качествен, високата цена може да го направи още по-желан. По-този начин работи така наречената ексклузивност. Колкото по-трудно можеш да получиш нещо, толкова по-престижно става неговото притежание. Ето защо, когато един продукт неминуемо е доказал качеството си, по-високата цена дори може да спомогне на репутацията му.
  • Не добавянето, а премахването е ключът към създаването на успешни продукти. Ако нямаме продукт, който е истински диференциран, продукт, от който е премахнато всичко излишно, всичко, което натоварва сетивата, ще се наложи да прибегнем до редица промени.

 

Екип зад продукта

Да работиш със съзидателни и умеещи хора е рядко срещано удоволствие. Независимо дали създавате книга, софтуер, услуга, или друг дигитален продукт, разбирателството и общото know-how на вашия екип до голяма степен предопределя успеха на начинанието. Ето защо е важно да зачитаме работата на всеки един член в екипа и да поддържаме тясна връзка с тях на всеки етап от процеса.

 

Личностно Усъвършенстване

За хората е важно да виждат и личното отношение при създаването на даден продукт. Да виждат ентусиазма и да не ги движат само отделни характеристики на даден продукт, понякога те просто се радваха да виждат, че някой го създава и работи с удоволствие Понякога магията се крие в това, да правиш нещата лично.

“Прекалено много хора пропускат нещото, наречено „възможност“, защото то често е дегизирано като работа,“ Томас Едисън.

Много важно за хората във всеки един бизнес е и да са проактивни, също като младия принц да не се страхуват от работа и да приемат предизвикателствата с отворени обятия. Никой не знае какво предстои с даден продукт след време.

 

Като за финал

"Един научен занаят тежи повече от една корона"

Както в приказката, говедарят дава дъщеря си на принца, едва когато той не разчита единствено на своята власт и златна корона, а на двете си ръце и занаятът, който е научил - продуктът, който е създал. Така и в реалния живот, бизнесът съществува около успешните продукти и хората, които стоят зад тях.